Warberg Innebandy öppnar ett studierum
Publicerad: 2023-01-18
ALLMÄNT
För att stödja innebandyspelande ungdomar i deras skolarbete har föreningen skapat ett speciellt studierum i Sparbanken Wictory Center.

Warberg Innebandy har sedan tidigare startat ett arbete med att förebygga psykisk ohälsa. Det arbetet innehåller flera olika delar, där samarbetet med den ideella organisationen Aldrig Ensam är en del i syfte att bryta en tystnadskultur kring psykisk ohälsa. En annan del är att förebygga den stress och press som finns kopplat till skolan och de höjda utbildningskraven som finns på dagens arbetsmarknad.

-Vi vet att det på samhällsnivå finns en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och brister i skolans funktion samt de ökade kraven på utbildning och kompetens på arbetsmarknaden. Därför vill vi kunna erbjuda hjälp till de ungdomar som finns i vår verksamhet, säger klubbchef Emil Risberg.

Inrättandet av ett studierum i Sparbanken Wictory Center är något som har funnits i föreningens planer under en tid.

-Av olika anledningar har vi inte fått till det förrän nu. Men det känns kul och spännande att se hur vi kan forma verksamheten inom det här området. Utöver att motverka psykisk ohälsa hos våra ungdomar så rimmar detta även väl med det som vi kallar för "Idrottskarriären och livet efteråt" i vår utvecklingsplan. Alltså hur vi som förening kan stötta och hjälpa våra spelare med saker som handlar om livet utanför innebandyn, fortsätter Risberg.

Både inrättandet av studierummet, verksamheten som kommer att bedrivas där samt andra insatser inom det här området kommer att genomföras tillsammans med föreningens engagerade partners. Vi kommer att berätta mer om det i våra kanaler den närmaste tiden.

-Vi återkommer till att vi tillsammans med våra partners kan göra skillnad för nästa generation. Det går att åstadkomma mycket om man bara bestämmer sig och vill. Så det ska bli oerhört kul och spännande att följa utvecklingen framåt, avslutar Risberg.

Web master