Onsdag
23 Feb 2 matcher
Lördag
26 Feb 1 match
Söndag
27 Feb 1 match
Torsdag
03 Mar 1 match
Lördag
05 Mar 1 match
Söndag
06 Mar 1 match
Fredag
11 Mar 1 match
Lördag
12 Mar 1 match
Söndag
13 Mar 1 match
Lördag
19 Mar 1 match
Söndag
20 Mar 1 match
Onsdag
23 Mar 1 match
Söndag
27 Mar 1 match
Lördag
17 Sep 1 match
Söndag
18 Sep 1 match
Lördag
24 Sep 1 match
Söndag
25 Sep 1 match
Fredag
30 Sep 1 match
Lördag
01 Okt 1 match
Söndag
02 Okt 1 match
Lördag
08 Okt 2 matcher
Lördag
15 Okt 2 matcher
Lördag
22 Okt 1 match
Söndag
23 Okt 1 match
Onsdag
26 Okt 1 match

Årsmötet genomfört och ny ordförande vald!

6 juli 2022 13:00

Igår genomfördes årsmötet för föreningarna Warberg IC/IBF. Utöver personval till styrelserna för säsongen 2022/2023 redovisades verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021/2022, samt verksamhetsplan och budget för det stundande verksamhetsåret. Ett enhälligt årsmöte röstade också fram Jonas Klavberg till ny ordförande efter avgående Stina Wallenbeck.


Föreningarnas verksamhet under 2021/2022 har till stor del präglats av pandemin. Till skillnad från säsongen 2020/2021 så har det under det gångna verksamhetsåret inte funnits lika mycket statliga bidrag att söka för intäktsbortfall i verksamheten. Det har därför varit svårare att ha en ekonomi i balans under 2021/2022 i jämförelse med 2020/2021. Det innebär att mycket av den stundande säsongen kommer ha rubriken ”återstart” kring de delar som är intäktsbringande för föreningarna. Vi kunde dock glädjande nog återigen genomföra Warbergsspelen som är ett väldigt uppskattat och viktigt arrangemang för föreningarna och besöksnäringen i Varberg.

Det ekonomiska resultatet för 2021/2022 blev, med 2020/2021 inom parentes, för Warberg IC -133 204 kr (+96 818 kr) och Warberg IBF -191 404 kr (+168 310 kr). Det egna kapitalet är fortsatt positivt i båda föreningarna, men i verksamhetsplanen för 2022/2023 finns en tydlig ambition att öka intäkterna för att skapa större marginaler. Föreningarnas omsättningar uppgick till totalt nästan 13,5 miljoner kr under 2021/2022.

I verksamhetsplanen för 2022/2023 finns ett tydligt utvecklingsfokus inom många delar av verksamheten. Saker som har fått pausats till förmån för annat under pandemin. Gemensamt för allt är dock att det finns en tydlig koppling till föreningarnas sportsliga utvecklingsplan och vårt påbörjade hållbarhetsarbete.

I personvalen till föreningarnas styrelser valde Stina Wallenbeck att tacka för sig efter tre år som ordförande, och totalt fem år som styrelsemedlem. Hon efterträds nu av en av föreningens grundare, Jonas Klavberg, som har funnits med i styrelsen ända sedan uppstarten 1985, och varit vice ordförande sedan slutet av 90-talet. Det är med andra ord en herre som kan klubben utan och innan som tar över ordförandeklubban.

Styrelserna för föreningarna kommer för övrigt under 2022/2023 att bestå av elva ordinarie ledamöter och vara identiska i båda föreningarna. Jesper Envall avtackades medan Lena Leffler valdes in som ny ledamot.

Till vice ordförande utsågs Kimmo Eskelinen och Henrik Carlstein fortsätter som föreningarnas sekreterare.

Styrelsen på bilden ovan ser i sin helhet ut som följer:

Ordförande: Jonas Klavberg

Vice ordförande: Kimmo Eskelinen

Sekreterare: Henrik Carlstein

Ledamöter: Bengt Karlsson, Mattias Collen, Fredrik Hedqvist, Anna Källström, Carina Wallberg, Anna Fahle Björcke, Madelene Hansson och Lena Leffler.