Lördag
04 Mar 1 match
Söndag
05 Mar 1 match
Lördag
11 Mar 2 matcher
Lördag
18 Mar 2 matcher
Onsdag
22 Mar 1 match
Söndag
02 Apr 1 match
Onsdag
05 Apr 1 match
Söndag
09 Apr 1 match
Torsdag
13 Apr 1 match
Lördag
16 Sep 1 match
Lördag
23 Sep 2 matcher
Fredag
29 Sep 1 match
Lördag
30 Sep 1 match
Söndag
01 Okt 1 match
Lördag
07 Okt 1 match
Söndag
08 Okt 1 match
Lördag
14 Okt 1 match
Söndag
15 Okt 1 match
Lördag
21 Okt 1 match
Lördag
28 Okt 2 matcher
Lördag
04 Nov 1 match
Söndag
05 Nov 1 match
Lördag
11 Nov 1 match
Fredag
17 Nov 1 match

Sparbanken Wictory Center övergår i kommunal ägo

28 juni 2023 09:48
ALLMÄNT


Sedan 2009 har vi drivit vår verksamhet i vår egenbyggda innebandyanläggning Sparbanken Wictory Center. Bygget beslutades utifrån att vi inte hade möjlighet att få tillräckligt med tider i dåvarande kommunala hallar. Vi har sedan starten drivit anläggningen i ett helägt dotterbolag, Warbergic Innebandy Center AB. Vi har genom åren jobbat med att skapa större intäkter från anläggningen för att minska bördan på våra föreningar (Warberg IC och Warberg IBF) som har fått finansiera större delen av driften genom hyror för träningar och matcher. Hyror som vida överstigit kommunala taxor. Fördelen har varit att vi har haft fri tillgång till anläggningen och har kunnat planera vår verksamhet på ett bra sätt. Vi har inte kunnat hitta eventuella privata köpare till fastigheten med hänvisning till dess specifika användning och begränsade möjligheter till avkastning. Anledningen till att vi lyckats driva runt vår fastighet är tack vare det gynnsamma ränteläget som rått under många år. När ränteläget drastiskt ändrade sig efter sommaren förra året, samtidigt som energikostnaden flerdubblades, intensifierade vi vårt arbete med att minska dessa kostnader kopplade till fastigheten. Vi har bl a installerat ny LED-armatur för belysning med hjälp av Sparbanksstiftelsen.

Varbergs Kommun har sedan anläggningen byggdes haft ett borgensåtagande begränsat till 20 miljoner kronor. Tidigare under våren utökades detta åtagande till att omfatta hela krediten kopplat till fastigheten. I samband med detta ingicks även ett säkerhetsöverlåtelseavtal mellan Warbergic Innebandy Center AB och Varbergs Kommun. Avsikten var att få ner räntenivån på våra krediter. Trots insatser har det under maj och juni 2023 blivit tydligt att verksamheten inte kommer att klara de ökade kostnader som det nuvarande ränteläget innebär. Som en följd av detta kommer kommunens borgensåtagande aktualiseras vilket medför att Varbergs Kommun kommer lösa lånet kopplat till fastigheten. Detta aktiverar även det ingångna säkerhetsöverlåtelseavtalet vilket medför att Sparbanken Wictory Center i närtid kommer att övergå i Varberg Kommuns ägo.

Vi kommer i framtiden att hyra tider av Varbergs Kommun för träningar och matcher med mera på samma vis som övriga idrottsföreningar i kommunen. Hur detta kommer att påverka verksamheten i praktiken vet vi i nuläget inte i detalj. Styrelsen i Warberg IC och Warberg IBF har goda förhoppningar att vi även fortsatt kommer att kunna bedriva och utveckla en bra verksamhet för våra medlemmar, med bättre ekonomiska förutsättningar.

Styrelsen i Warberg IC och Warberg IBF